Funderingen uitgraven? Grond nivelleren en bouwrijp maken? Een terrein ontdoen van boomwortels en –stronken? Reken op ons. Wij zorgen ook voor vakkundige verwijdering van alle restafval.

Wij investeerden hier in heel wat specifieke graafmachines.