Het snel afvoeren van regenwater via verharde oppervlakken en gemengde rioleringen heeft een negatieve invloed op de waterbalans, omdat het regenwater niet meer kan infiltreren naar het grondwater.

Met een goed geplaatst infiltratiebekken koppelen we het regenwater zoveel mogelijk af van de riolering, om het ter plaatse te gebruiken of te laten infiltreren.