Mihali hecht veel belang aan het afleveren van goede kwaliteit, teamwork met het personeel en een goed contact met de klanten.

Onze diensten

Algemene wegeniswerken

Als zelfwerkend patroon hecht ik veel belang aan het afleveren van goede kwaliteit, teamwork met het personeel en vooral een goed contact met de klanten.

 

Bestratingswerken

Met meer dan 10 jaar ervaring is Mihali Wegenbouw een echte specialist. Voor elk project zorgen zij voor een vakkundige afwerking tegen betaalbare prijzen.  Het gebruik van hoogwaardige producten staat mee garant voor jaren plezier van het fraaie eind resultaat.  Daarenboven komt Mihali-wegenbouw gemaakte afspraken ook na.

 

Grondwerken

Mihali-wegenbouw investeerde in diverse types graafmachines.

 

Infiltratiebekken

Snel afvoeren van regenwater via verharde oppervlakken en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed op de waterbalans.

Het regenwater kan niet meer infiltreren naar het grondwater omdat er teveel verharde oppervlakte is die het regenwater naar de riolering leidt.

Op veel plaatsen leidt dit tot een verlaging van de grondwatertafel.

Bij hevige regenval kan het rioleringsstelsel het water niet verwerken en loopt de riolering over zodat de inspanningen om het oppervlaktewater zuiver te houden teniet worden gedaan.

Regenwater dat te snel afstroomt kan ook stroomafwaarts voor overstromingen zorgen.

Om die redenen wil men het regenwater zoveel mogelijk afkoppelen van de riolering om het ter plaatse te gebruiken of te laten infiltreren.

 

Rioleringswerken

Ons goed opgeleid en ervaren personeel zorgen voor kwalitatief hoogstaand werk. Wij beschikken over inzicht en ervaring om elk type rioleringswerk tot een goed einde te brengen. Of het nu gaat over betonbuizen of PVC niets is ons vreemd.

Voor al onze diensten hebben wij aantoonbare ervaring.

Bekijk projecten